Category: Umum

Syeikh Hasan Ali Ahmad As-Syafi’I

Sistem Pengajaran dalam Pendidikan masa Turki Utsmani. Sistem pengajaran pada masa itu adalah dengan menghafal matan-matan, meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Ajrumiyah, matan Taqrib, matan
Read More

kalimat utama adalah

Pengertian Kalimat Utama dan Kalimat Penjelas Apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan penjelas? Dan bagaimana menemukan kaliamat-kalimat tersebut di dalam sebuah paragraf? Berikut penjelasannya lebih jauh mengenai
Read More

Sebagai Khasanah Budaya Masyarakat

Peran Nilai dan Norma Sosial dalam Masyarakat Di dalam masyarakat yang terus berkembang nilai senantiasa ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal akan memengaruhi kebiasaan – kebiasaan ataupun
Read More