Author: ttab0

DISSOLVED OXYGEN (DO)

DISSOLVED OXYGEN (DO) Oksigen merupakan gas yang sukar larut dalam air. Kelarutan oksigen dalam air tawar antara 14,6 mg/l pada 0OC dan 7 mg/l pada 35OC pada tekanan
Read More

Sistem Golongan Darah Manusia

Sistem Golongan Darah Manusia apakah kamu sadar berkenaan golongan darah? Biasanya di kartu identitas ada keterangan golongan darahmu, ya. Golongan darah ini merupakan salah satu keterangan yang penting,
Read More