Latest

DISSOLVED OXYGEN (DO)

DISSOLVED OXYGEN (DO) Oksigen merupakan gas yang sukar larut dalam air. Kelarutan oksigen dalam air tawar antara 14,6 mg/l pada 0OC dan 7 mg/l pada 35OC pada tekanan
Read More